Betingelser for abonnement på bladet Dykking

 

Slik fungerer abonnementet
Bladet Dykking sendes portofritt på utgivelsesdagen og kommer ut 6 ganger i året. Er du under 18 år trenger du samtykke fra foresatte. Priser og andre betingelser kan endres hvis produksjonskostnader eller lovgivning gjør dette nødvendig. Vesentlige endringer vil bli varslet i bladet. Ved bestilling sendes faktura på e-post. Ved forsinket betaling påløper det et purregebyr.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som gis ved bestilling behandles i henhold til våre retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer og behandler dine data på en sikker måte og deler ikke data med tredjepart.

Endring av opplysninger og abonnement
Endring av adresse, e-post og andre opplysninger kan gjøres på service.dykking.no/adresse. Om du ikke har informert om ny adresse og derfor ikke har mottatt bladet, vil dette bli ettersendt med portokrav.

Du kan til enhver tid si opp abonnementet. Hvis du har mottatt det første bladet i abonnementet, eller dette er på vei til deg, trer oppsigelsen i kraft etter at du har mottatt alle bladene i abonnementet. Dette fornyes automatisk med en tilsvarende periode dersom oppsigelse ikke er oss i hende senest 10 dager etter at du har mottatt det siste bladet. Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte oss på info@dykking.no eller på telefon mandag til fredag fra klokken 9–16.

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad
0609 Oslo
Tlf. 94 83 32 83

 

Slik fungerer abonnementet
Bladet Dykking sendes portofritt på utgivelsesdagen og kommer ut 6 ganger i året. Er du under 18 år trenger du samtykke fra foresatte. Priser og andre betingelser kan endres hvis produksjonskostnader eller lovgivning gjør dette nødvendig. Vesentlige endringer vil bli varslet i bladet.

Betaling
Ved bestilling sendes faktura på e-post. Fornyelse varsles med giro sammen med siste utgave i abonnementet, eller på e-post. Ved forsinket betaling påløper det et purregebyr.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som gis ved bestilling behandles i henhold til våre retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer og behandler dine data på en sikker måte og deler ikke data med tredjepart.

Endring av opplysninger og abonnement
Endring av adresse, e-post og andre opplysninger kan gjøres på service.dykking.no/adresse. Om du ikke har informert om ny adresse og derfor ikke har mottatt bladet, vil dette bli ettersendt med portokrav.

Du kan til enhver tid si opp abonnementet. Hvis du har mottatt det første bladet i abonnementet, eller dette er på vei til deg, trer oppsigelsen i kraft etter at du har mottatt alle bladene i abonnementet. Dette fornyes automatisk med en tilsvarende periode dersom oppsigelse ikke er oss i hende senest 10 dager etter at du har mottatt det siste bladet. Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte oss på info@dykking.no eller på telefon mandag til fredag fra klokken 9–16.

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad
0609 Oslo
Tlf. 94 83 32 83